Munka Leírás/Project Description

A jellemzően keskeny telkeken kialakult fésűs beépítésű, több generációs hosszú házakkal tagolt Fő utca és Erdő utca közötti tömb a tervezési helyszín. Noha alapvetően a zártsorú beépítés teljes telekszélességű épületet engedne oldalablakok nélkül, a használhatóság szempontjából az utcára merőleges házak archetípusát alapul véve a szükséges funkciókat az oldalhatár mentén sorolva képzeljük el. A Fő utca és a városi tér felől nyitott nagyvonalú bejáraton jutunk be, a váróterem fala finoman kanyarog a tér felé, jelezvén, hogy itt egy közfunkció kapott helyet, vonzza a tekintetet és a járókelőket. Az épület vakolt felülete csak a váróterem falán kap burkolatot, jelezvén a szerkezet kiemelt szerepét, mint egy paravánfal viselkedik az orvosi rendelők előtt. A kis alapterületű középület építészeti nyelvezetének egyszerű eszközei a három tömbszerűen viselkedő rendelő együttes. A tömbök közötti hasítékok az oldalbevilágítás lehetőségeit szolgálják. Ezek elé fordul a váróterem kétszintes tömege térben úszó lépcsővel és emeleti közlekedővel, a tér felé a legyező vagy paravánszerű kétszintes határoló fallal, majd az épületegyüttest egy egyszerű kis hajlású nyeregtető zárja le.

Munka Részletek/Project Details

típus/type

tervezés/design

kategóriák/categories

középület/public

ügyfél/client

Budakeszi Önkormányzata/Municipality of Budakeszi

dátum/date

február 14, 2021